Duka ul euforinë: Tetori vendimtar, të qëndrojmë me “këmbë në tokë”