Efekti Abraham te Roma, drejtuesit në hall me çështjen e rinovimeve