Finale surprizë në US Open, dy adoleshente synojnë titullin e madh