Gjunjëzohet Spanja, ndalet Italia. Belgjika dhe Gjermania bëjnë detyrën