Kaos në Brazil-Argjentinë, ndërpritet ndeshja nga autoritetet shëndetësore