Mourinho ndihet roman: Skuadra është si unë, projekti shumë ambicioz