Një kompani Amerikane synon blerjen e klubit të Genovës