Pele qetëson: Jam mirë, në spital për një kontroll rutinë