Reja: Polonia nuk na masakroi, të luajmë njëlloj! Për Hungarinë ka një “recetë”