Reja: Shqipëri me mentalitet tjetër! San Marino? Kujtoni pak ndeshjen e parë