Rreshtimi: Modul ndryshe dhe disa lëvizje, Shqipëri tjetër kundër Hungarisë