Rreshtimi: Reja racional, muskuj dhe shumë eksperiencë kundër Polonisë