Telashe për Bernardeschin, 11 punëtorë të pasiguruar në resortin e tij